Skip to main content

Tekenopmaak

Tekenopmaak wordt enkel toegepast op de tekens (letters) die je geselecteerd hebt.

Deze opmaak kan je instellen met de opties die je vindt op de tab Start in de groep Lettertype.

tekenopmaak.png

Een paar verschillende types tekenopmaak die je kan instellen zijn de volgende:

lattertype.png Het lettertype wijzigen.
lettergrootte.png De grootte van de tekst instelleninstellen.
vet.png Tekst in het vet zetten.
cursief.png Tekst cursief maken. (schuin zetten)
onderlijnen.png Tekst onderlijnenonderlijnen.
doorstrepen.png Tekst doorstrependoorstrepen.
tekstkleur.png De tekstkleur aanpassenaanpassen.
tekst markeren.png De tekst markerenmarkeren.
subscript superscript.png Sub- en superscript instellen.

Een voorbeeld van hoe je dit gebruikt:

Geavanceerde tekenopmaak

Als je nog meer opties wil om tekenopmaak in te stellen kan je de geavanceerde opties openen.

tekenopmaak-geavanceerd.png

Na hierop te klikken krijg je dit menu te zien:

tekenopmaak-geavanceerd-menu.png

Hier kan je nog meer instellingen voor tekenopmaak instellen zoals:

  • Test dubbel onderlijnen
  • Tekst in klein kapitaal zetten