Skip to main content

Cellen

Uitlegvideo

Wat zijn cellen?

Elk rechthoekje op het werkblad van Excel is een cel.
Elke cel heeft ook een eigen naam. Deze naam wordt ook wel een celadres of celverwijzing genoemd.
Als we ergens een cel willen gebruiken in Excel dan is het dit celadres dat we gaan neerschrijven.

image-1604966270740.png

De cel die hierboven is geselecteerd (met de donkergroene rand errond) heeft als celadres A1.
Om het celadres van een cel neer te schrijven ga je eerst zien in welke kolom deze cel staat. Deze cel staat in kolom A.
Daarna ga je zien in welke rij ze staat. En deze cel staat in rij 1.
De naam van deze cel is dus A1.

Het is belangrijk dat je altijd eerst de kolom (de letter) neerschrijft, en dan pas de rij (het cijfer).
Anders is de verwijzing niet geldig (= niet correct).
1A is dus geen geldig celadres voor deze cel, want dit adres start niet met een letter.

Als je ver genoeg naar rechts gaat kom je bij kolom Z uit.
Als je dan nog verder gaat dan zie je dat de kolommen daarna met 2 letters verder gaan. AA en AB bijvoorbeeld. En daarna zelfs met 3 letters.
AXJ123 is dus bijvoorbeeld een geldige celverwijzing.

Oefeningen

Probeer eerst zelf de oefeningen op te lossen.
Nadien kan je onderaan deze pagina de oplossingen bekijken om te controleren of je het juist had.

Oefening 1: juiste & foute celadressen

Welke van deze celadressen zijn niet geldig? En waarom niet?

 1. 4A
 2. A4
 3. CYX333
 4. 998X
 5. A32452
 6. Æ4

Oefening 2: celadressen bepalen & noteren

Wat zijn de adressen van de cellen die hieronder in groen zijn aangeduid?

Oplossingen oefeningen

Oefening 1

 1. 4A: Ongeldig, het adres van een cel moet altijd eerst met de letter van een kolom beginnen en daarna pas een cijfer van een rij. Hier begint het adres met een cijfer en geen letter. Dit kan niet.
 2. A4: Geldig
 3. CYX333: Geldig. Als je ver genoeg naar rechts gaat op een werkblad krijgen de kolommen meerdere letters als naam.
 4. 998X: Ongeldig, zelfde reden als bij het 1e adres.
 5. A32452: Geldig, Als je ver genoeg naar onder scrolt op een werkblad zie je dat de rijen bijna oneindig ver door gaan. Dus uiteindelijk kom je bij hoge nummers uit.
 6. Æ4: Ongeldig, Æ is geen geldige letter voor de naam van een kolom. Enkel de letters A t.e.m. Z kunnen gebruikt worden.

Oefening 2

 • Cel 1: B2
 • Cel 2: A4
 • Cel 3: A10
 • Cel 4: AA5
 • Cel 5: ABX8