Tabs en tab stops

Inleiding

Het liniaal tonen in Word

Types tab stops

Het geavanceerde menu voor tab stops

Opvultekens voor tabs


Revision #1
Created 5 March 2021 11:57:00 by J. Pelgrims
Updated 21 September 2021 19:16:08 by J. Pelgrims