Online cursus tekstverwerking

Inleiding

Inleiding

Types opmaak

Met Word kan je je tekst opmaak geven.
Opmaak betekent dat je de tekst anders gaat tonen.
Bijvoorbeeld in een andere kleur of in het vet.
Je kan met opmaak ook instellen hoe veel ruimte er boven- of onder je tekst moet zijn, of hoeveel ruimte er rondom je hele pagina moet zijn.

opmaakvoorbeeld.PNG

Deze verschillende opmaken dat je kan gebruiken zijn onderverdeeld in 3 types:

Op de volgende pagina's wordt een kort overzicht gegeven van elk type opmaak.
Verder in de cursus komt er meer gedetailleerde uitleg.

Inleiding

Tekenopmaak

Tekenopmaak wordt enkel toegepast op de tekens (letters) die je geselecteerd hebt.

Deze opmaak kan je instellen met de opties die je vindt op de tab Start in de groep Lettertype.

tekenopmaak.png

Een paar verschillende types tekenopmaak die je kan instellen zijn de volgende:

lattertype.png Het lettertype wijzigen.
lettergrootte.png De grootte van de tekst instellen.
vet.png Tekst in het vet zetten.
cursief.png Tekst cursief maken. (schuin zetten)
onderlijnen.png Tekst onderlijnen.
doorstrepen.png Tekst doorstrepen.
tekstkleur.png De tekstkleur aanpassen.
tekst markeren.png De tekst markeren.
subscript superscript.png Sub- en superscript instellen.

Een voorbeeld van hoe je dit gebruikt:

Geavanceerde tekenopmaak

Als je nog meer opties wil om tekenopmaak in te stellen kan je de geavanceerde opties openen.

tekenopmaak-geavanceerd.png

Na hierop te klikken krijg je dit menu te zien:

tekenopmaak-geavanceerd-menu.png

Hier kan je nog meer instellingen voor tekenopmaak instellen zoals:

Inleiding

Alineaopmaak

Wat zijn Alinea's?

Een alinea zijn zinnen die samen horen.
In Word kan je makkelijk zien waar elke alinea eindigt door de onzichtbare tekens weer te geven.

onzichtbare tekens.png

Na op deze knop te klikken worden in je document extra tekens toegevoegd.
Spaties worden weergegeven door een punt en het einde van een alinea wordt aangeduid door dit symbool: paragraph-symbol2.png.
Er zijn nog andere types onzichtbare tekens, maar deze bekijken we later pas.
Hieronder zie je een voorbeeld van een document waar de onzichtbare tekens getoond worden.

Alinea-eindes.PNG

Alineaopmaak

Alineaopmaak is opmaak die wordt toegepast op een hele alinea, dus niet enkel de woorden dat je hebt geselecteerd.

Alineaopmaak wordt toegepast voor een hele alinea.
Dat betekent dat als je bijvoorbeeld instelt dat er onder je alinea 12pt ruimte moet zijn dat er onder heel de alinea 12pt ruimte komt.
Als je meerdere alinea's hebt geselecteerd dan zal er onder elke alinea 12pt ruimte komen.

Een paar voorbeelden van opmaak die geldt voor een hele alinea:

Inleiding

Paginaopmaak

Paginaopmaak is opmaak dat wordt toegepast op alle pagina's in een document of sectie. (Een sectie is een deel van een document)

Voorbeelden van paginaopmaak zijn:

Het instellen van de marges

margin.png
De marges zijn de witte randen rond elke pagina.
In deze afbeelding is de marge aangeduid in het rood.

De afdrukstand instellen

De afdrukstand duidt aan of een pagina liggend of rechtopstaand getoond wordt.

image-1631470834701.png
Deze pagina wordt niet rechtop (staand) getoond maar liggend.
Als je deze tekst afdrukt zal deze dus ook op deze manier op het papier gedrukt worden.

Het papierformaat instellen

Je kan in word instellen op welke grootte papier je het document zal afdrukken.

paper formats.png

 

 

 

Tekenopmaak

Opmaak die enkel toegepast wordt op geselecteerde tekst.

Tekenopmaak

Superscript en Subscript

Alinea opmaak

Opmaak die toegepast wordt op een hele alinea.

Alinea opmaak

Uitlijning (links, rechts, centreren, uitvullen)

Alinea opmaak

Opsommingen

Inleiding

Eigen symbool instellen

Witruimte tussen elk element instellen

Alinea opmaak

Alinea-afstand

Alinea opmaak

Tabs en tab stops

Inleiding

Het liniaal tonen in Word

Types tab stops

Het geavanceerde menu voor tab stops

Opvultekens voor tabs

Alinea opmaak

Stijlen

Uitlegvideo

Alinea opmaak

Inspringen

Eerste regel inspringen

Paginaopmaak

Opmaak die toegepast wordt op alle pagina's binnen een document of sectie.

Paginaopmaak

Marges

Paginaopmaak

Afdrukstand

Paginaopmaak

Kop- en voettekst en paginanummering

Kop- en voettekst invoegen

Extra instellingen voor de kop- en voettekst

Pagina nummeringen invoegen

De witruimte bij kop- en voetteksten instellen

Paginaopmaak

Pagina eindes

Paginaopmaak

Papierformaat instellen

Paginaopmaak

Kolommen instellen

Paginaopmaak

Tekst verticaal uitlijnen op een pagina

Paginaopmaak

Sectie eindes

Inleiding

Kop- en voetteksten in secties

Paginaopmaak

Rasterlijnen

Paginaopmaak

Paginaranden

Verwijzingen

Om makkelijk onze weg te vinden in een groot document kunnen we gebruik maken van verwijzigen.

Verwijzingen

Inhoudsopgave

Verwijzingen

Index

Verwijzingen

Voetnoten en Eindnoten

Andere

Andere

Tabellen

Inleiding

Grootte van rijen en kolommen wijzigen

Draaien van tekst in cellen

Achtergrondkleur/arcering van cellen aanpassen

Randen van cellen wijzigen

Andere

Types opmaak

 1. Tekenopmaak
  Wordt enkel toegepast op de tekst die je geselecteerd hebt.
  Bijvoorbeeld: lettergrootte, letterkleur, lettertype.
 2. Alineaopmaak
  Wordt toegepast op de hele alinea waarin je muis (cursor) staat.
  Bijvoorbeeld: Witruimte voor- en na de alinea of de regelafstand.
 3. Paginaopmaak
  Opmaak die toegepast wordt op  het hele document (of sectie) waarin je muis (cursor) staat.
  Bijvoorbeeld: Marges, paginagrootte, afdrukstand.
Andere

Sjablonen

Inleiding

Eigen sjablonen maken en gebruiken

Eigen sjablonen in het nieuw document venster tonen

 

 

Word instellingen

Word instellingen

De taal veranderen van Word

 1. Klik linksboven op Bestand
 2. Klik helemaal onderaan op Opties
 3. In de linker menu kies je voor Taal
 4. Zoek nu je taal in de bovenste lijst.
  Als je taal niet in in de bovenste lijst staat dan volg je deze stappen:
  1. Klik op extra weergavetalen installeren
  2. Selecteer de taal die je wilt
  3. Klik op installeren
 5. Klik in de bovenste lijst op je taal.
 6. Klik daarna rechts op Instellen als voorkeur.