Inleiding

Wat moet je kennen en kunnen na dit deel?
- Weten welke stappen er bij probleemoplossend denken gebruikt worden.
- Weten in welke volgorde de stappen uitgevoerd worden.

Probleemoplossend denken

Algoritmisch denken wordt ook probleemoplossend denken genoemd.
Als je een probleem hebt begin je best niet willekeurig wat dingen uit te proberen om tot je doel te komen maar denk je best even na welke stappen je kan ondernemen.

Bij probleemoplossend denken gebruiken we een paar stappen om tot een goed algoritme te komen.

  1. Probleemdefinitie
  2. Analyse
  3. Algoritme opstellen
  4. Programma schrijven
  5. Testen en documenteren

Elk van deze stappen zullen we nu nader bekijken in de volgende stukken.


Revision #1
Created 28 December 2020 11:40:54 by J. Pelgrims
Updated 29 April 2021 09:03:40 by J. Pelgrims